Moltes gràcies!

CLACA agraeix públicament la col·laboració pròdiga, detallada i graciosa dels especialistes dels diferents autors els quals han aportat text per a publicar i han supervisat els elaborats.
   En especial valorem les aportacions de Margarida Casacuberta (Santiago Rusiñol) i de Narcís Garolera (Jacint Verdaguer).

Estem en deute amb les institucions, públiques i privades, que col·laboren activament en la construcció de CLACA. En primer lloc per les facilitats donades per publicitar els materials al seu càrrec i també per la cordialitat demostrada.