Claca, clàssics catalans

Novetats a Claca

La guia digital dels autors catalans


L'obra dels autors catalans, tant els manuscrits com les edicions disponibles.

  • Coneixements, divulgatius i experts, de l'autor i de l'obra: pàgines digitals existents, manuscrits, edicions, traduccions, aparat crític, efemèrides, fonts i testimonis, etc.,
  • Actualització i divulgació de l'obra amb informació sobre les convocatòries, activitats i novetats editorials en curs, de manera pública i gratuïta, i amb textos i recursos de nova factura.
  • Cooperació amb les persones i entitats interessades en l'edició digital de fons propis relatius als autors i amb l'expectativa d'arribar a la màxima exhaustivitat.